Fyzická geografia

Fyzická geografia skúma prírodné zložky krajinnej sféry (litosféru, reliéf, hydrosféru, atmosféru, pedosféru, biosféru). Informácie o prírodných zložkách krajinnej sféry nájdete po kliknutí na ďalšie položky v menu FYZICKÁ GEOGRAFIA.