Regionálna geografia

Bližšie informácie o regiónoch sveta sa dozviete po kliknutí na položky v menu REGIONÁLNA GEOGRAFIA.

 

SVET
SVETADIELY EURÓPA ÁZIA AMERIKA AFRIKA ANTARKTÍDA AUSTRÁLIA
KONTINENTY EUROÁZIA SEVERNÁ AMERIKA JUŽNÁ AMERIKA AFRIKA ANTARKTÍDA AUSTRÁLIA

Svetadiely: vyčlenené na základe aktivít človeka (história, osídlenie ...)

Kontinenty: vyčlenené na základe prírodných zákonitostí (litosferické dosky ...)