KOŠICE

Stránka slúži ako učebná pomôcka k vyučovaniu geografie miestnej krajiny mesta Košice. Vyberom ďalších položiek v menu sa dozviete bližšie informácie o polohe, geológií, podnebí, vodstve, pôdach, rastlinstve a živočíšstve, histórií, obyvateľstve a hospodárstve mesta Košice.