Humánna geografia

Humánna geografia skúma človekom vytvorené objekty krajinnej sféry. Bližšie informácie o obyvateľstve, sídlach, doprave, hospodárstve sa dozviete po kliknutí na ďalšie položky v menu HUMÁNNA GEOGRAFIA.